กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

6 ธันวาคม 2564

การก่อตั้ง RE100 Thailand Club โดยคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และรองประธาน RE100 Thailand CLUB