กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RENEWABLE ENERGY INDUSTRY CLUB

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ​

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร ETC รุ่นที่ 6

เริ่มวันพุธที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2567
และวันพุธที่ 4, 11, 18 กันยายน 2567
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4

เนื้อหาหลักสูตร
Module 1 : Introduction of ETC และ Renewable Energy
Module 2 : Energy Transition Infrastructure และ Energy Efficiency
Module 3 : Low Carbon Design
Module 4 : Carbon Reduction / Removal
Module 5 : Carbon Neutrality / Carbon Credit
Supporting Module : Sustainable Finance
Module 6 : Digital Trading Platform

ราคา 34,000 บาท
ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)
และสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 32,000 บาท
(รวมอาหารกลางวันและศึกษาดูงานในประเทศ)

ปรดชำระเงินได้ที่ :
ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ กาหยี นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ น.ส.ทัศนวนัย อุฑารสกุล
เลขที่บัญชี 074-7-47611-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
*โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
(ค่าลงทะเบียนไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) และไม่หักภาษี 3% ณ ที่จ่าย)

รายละเอียดหลักสูตร ETC รุ่นที่ 6 (หมายเหตุ: รายละเอียดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
NEWS AND ACTIVITY

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สมัครเข้ากลุ่ม Line RE-FAN CLUB ฟรี! เพียงสแกน QR CODE ก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ทันที

RE-FAN CLUB

ห้อง Line สำหรับท่านที่ต้องการหาความรู้ และโอกาสในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

วารสารแจกฟรี!

Green Energy Review ในรูปแบบ ebook ดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย