กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RENEWABLE ENERGY INDUSTRY CLUB

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ​

NEWS AND ACTIVITY

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สมัครเข้ากลุ่ม Line RE-FAN CLUB ฟรี! เพียงสแกน QR CODE ก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ทันที

RE-FAN CLUB

ห้อง Line สำหรับท่านที่ต้องการหาความรู้ และโอกาสในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

วารสารแจกฟรี!

Green Energy Review ในรูปแบบ ebook ดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเปิดรับสมัครงานใน 3 ตำแหน่ง