กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

RE-FTI CLUB

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เปิดรับผู้ร่วมงานดังนี้

 
ร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ กับ 3 องค์กรดังนี้
  1. มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. RE100 Thailand CLUB
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านพลังงานหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวความคิดในวิทยาการใหม่และส่งเสริมการศึกษาพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

กรุณากรอบแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน