พลาดไม่ได้ งานเดียวที่รวมทั้ง Power Generation, Transmission & Distribution และ Renewable Energy ไว้ด้วยกัน

จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเอเซียและครั้งแรกในประเทศไทย

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ

IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019
Conference 19-23 March 2019
Exposition 21-23 March 2019

At Bangkok International Trade & Exhibition Center, Bitec, Bangkok, Thailand

Furthermore information :
http://www.ieeegt-d.org/

Back to top button