กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

18 มีนาคม 2562

จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเอเซียและครั้งแรกในประเทศไทย

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ

IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019
Conference 19-23 March 2019
Exposition 21-23 March 2019

At Bangkok International Trade & Exhibition Center, Bitec, Bangkok, Thailand

Furthermore information :
http://www.ieeegt-d.org/