กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดงาน Exclusive Dinner Talk ในหัวข้อ “Renewable ไทย รุ่ง หรือ ร่วง ภายใต้ PDP 2018” ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลลิเดย์อิน สีลม กรุงเทพฯ ดำเนินรายการโดย คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหมุนเวียน ส.อ.ท. ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล อดีตกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมเวทีเสวนาด้วย