กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

23 ธันวาคม 2565

งานเสวนาออนไลน์ “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน”
วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 ณ ร้านเขียวไข่กา ตลาดจริงใจ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทย (กล่าวเปิด)

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

คุณภัทร์ ศาสตร์ขำ
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

คุณธเนศ วรศรัณย์
กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
และประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

คุณรองเพชร บุญช่วยดี
คณะทำงานย่อยกลุ่มสนับสนุนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต
เพื่อรองรับกติกาพลังงานโลก หอการค้าไทย

คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์
เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ด้านพลังงาน

หัวข้อเสวนา

  • ธุรกิจท่องเที่ยว Green Tourism จะ GO! ต้องปรับตัวอย่างไรให้กันกระแสกติกาโลกใหม่
  • ธุรกิจท่องเที่ยว จะถึง Carbon Neutrality ปี 2050 ภาครัฐควรสนับสนุนอะไร ภาคเอกชนควรปรับตัวอย่างไร
  • การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบรักษ์โลก ตลาดนี้ใหญ่แค่ไหน มีแนวโน้มอย่างไร ต้องจ่ายค่าคาร์บอนเท่าไหร่ จ่ายยังไง
  • Carbon Credit เป็นกับดักหรือโอกาส ทางธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว ถ้าจะเดินไปสู่จุดนี้ต้องทำอย่างไร