เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 1

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 1 จัดโดย
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ร่วมกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างหลักสูตร:
หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 3 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 ทิศทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ชุดวิชาที่ 2 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ชุดวิชาที่ 3 นวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษา

สถานที่ฝึกอบรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-441-6000 ต่อ 1051

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

Back to top button