กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

1 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09:00-10:00 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, และ คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เข้าร่วมประชุมหารือ Corporate Social Responsibility (CSR) ของกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน

ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) : GPSC นำทีมโดย คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและมีและมีการลงพื้นที่ ในช่วงปลายปี 2564 นี้