เชิญชมการเสวนาหัวข้อ “Renewable ไทย รุ่ง หรือ ร่วง” ภายใต้ PDP. 2018

เชิญชมการเสวนาหัวข้อ “Renewable ไทย รุ่ง หรือ ร่วง” ภายใต้ PDP. 2018 จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. 28 ก.พ. 62

การเสวนาหัวข้อ "Renewable ไทย รุ่ง หรือ ร่วง" ภายใต้ PDP. 2018 จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. 28 ก.พ. 62

โพสต์โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
Back to top button