งานเสวนา “การจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า”

30 พฤศจิกายน 2561 คุณนที สิทธิประศาสน์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เสวนา “การจัดการ ขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ กรรมการสาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) และคุณอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาหใม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมเสวนา โดย คุณพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เอกสาร งานเสวนาการจัดการ ขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิ้กที่นี่

เอกสาร งานเสวนาการจัดการ ขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิ้กที่นี่

Back to top button