กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

21 พฤศจิกายน 2561

ด้วย ปัจจุบัน มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มีราคาสูง ปริมาณการใช้ก็เพิ่มมากขึ้น การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการขยะ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ กลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน จึงจัดงานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ “ขยะ” สู่ทรัพยากรล้ำค่า” ในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมงานเสวนา ตามวันเวลาดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับ หรือแจ้งกลับทางอีเมลล์ chanakarn.pr@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561