คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วย ทีมงาน UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. หารือการเตรียมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วย ทีมงาน UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. หารือการเตรียมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 สำหรับปี 2019 จัดในรูปแบบการแสดงสินค้าและสัมมนานานาชาติ พร้อมนำเสนอข้อมูล Energy Efficiency, Environmental, Electric Vehicle Technology and Energy Storage System ทั้งนี้ปี 2561 กลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ UBM. และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี และผ่านมาตรฐานการดำเนินงานที่ UBM. กำหนดไว้ ส่งผลให้กลุ่มฯได้รับ contribution จาก UBM. จำนวนหนึ่งด้วย

Back to top button