คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานทดแทน ร่วมงานแถลงข่าว ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานทดแทน ร่วมงานแถลงข่าว ASEAN Sustainable Energy Week 2018 พร้อมผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วยดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. กระทรวงพลังงาน, รศ ดร.สนุีรัตน์ ฟูกุดะ ผอ.บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล

Back to top button