กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

14 พฤษภาคม 2561

เชิญร่วมเสวนา “รู้ลึก รู้จริง พลังงานหมุนเวียน เดินหน้าอย่างไรให้คนไทย
ได้ประโยชน์”

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม
จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์

สำรองที่นั่ง และสอบถามที่
คุณชนากานต์ นาบำรุง โทร.089-666-1203 E-mail : chanakarn.pr@gmail.com

ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561