กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

นั่งเรือเข้าเขื่อนเพื่อยกเรือข้ามไปอีกด้านของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยปรับระดับน้ำให้สูงขึ้นเท่าอีกฝั่งของเขื่อน สามผา
นั่งเรือเข้าเขื่อนเพื่อยกเรือข้ามไปอีกด้านของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยปรับระดับน้ำให้สูงขึ้นเท่าอีกฝั่งของเขื่อน สามผา
World’s Largest Ship Elevator Opens at Three Gorges Dam in Central China

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ้กที่นี่ค่ะ

ติดต่อ
คุณเฟื่องฟ้า โทร. 085-512-6262
หรือ คุณสาทิศ โทร. 062-547-5052
Email : tour@re-fti.org

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ใบตอบรับการเข้าร่วมดูงาน ณ ประเทศจีน
2.โปรแกรมการเดินทาง
3.เอกสารการประกอบการยืนขอวีซ่าจีน