กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

13 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 พย.2562 คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วย ทีมงาน UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. หารือเตรียมการให้ความร่วมมือ การจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 ณ สำนักงาน ส.อ.ท. โดยงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563

ภายในงานจะเน้นรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการและเทคโนโลยี การออกบู๊ธ การสร้าง Business Networking ระหว่างผู้เข้าค่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศเพื่อนบ้านกับสมาชิกกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ จะมี Seminar Session ของกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ตามหัวข้อที่จะกำหนดขึ้นอีกด้วย อาทิ สถานการณ์ และโอกาส ก๊าซชีวภาพของประเทศไทย, ESS และ Smart Energy เป็นต้น ทั้งนี้ จะนำเข้าหารือกันในการประชุมกลุ่มฯ เดือนธันวาคม 2562 นี้