เตรียมการให้ความร่วมมือ การจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020

วันอังคารที่ 12 พย.2562 คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วย ทีมงาน UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. หารือเตรียมการให้ความร่วมมือ การจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 ณ สำนักงาน ส.อ.ท. โดยงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563

ภายในงานจะเน้นรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการและเทคโนโลยี การออกบู๊ธ การสร้าง Business Networking ระหว่างผู้เข้าค่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศเพื่อนบ้านกับสมาชิกกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ จะมี Seminar Session ของกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ตามหัวข้อที่จะกำหนดขึ้นอีกด้วย อาทิ สถานการณ์ และโอกาส ก๊าซชีวภาพของประเทศไทย, ESS และ Smart Energy เป็นต้น ทั้งนี้ จะนำเข้าหารือกันในการประชุมกลุ่มฯ เดือนธันวาคม 2562 นี้

Back to top button