กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม  2562 เวลา  08.00 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วย  รองประธานกลุ่มฯ คุณนที  สิทธิประศาสน์, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย, คุณอาทิตย์ เวชกิจ และ คุณผจญ ศรีบุญเรือง

เข้าพบ  พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศ เช่น การพัฒนาด้าน UAV (Unmanned Aerial Vehicle) + ESS ที่จะทำให้อยู่บนอากาศได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ เป็นต้น

พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ  ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ