กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

19 ตุลาคม 2562

วันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ร่วมเป็น Commentator หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5 (EEP.) ณ. โรงแรมสวิสโฮลเต็ล กรุงเทพฯ รัชดาฯ  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E.Dr. Mohamed Al Rumi  Minister oil and gas of Oman  ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ LNG Global Market Overview next 5 years and Impact to Asia and future of Oman ในงานดังกล่าวด้วย