กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

14 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 2563  คุณทวี จงควินิต รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน  ส.อ.ท.  คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน  ได้รับเกียรติจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท  เชิญเข้าร่วมการบรรยายข้อมูลพลังงาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP.) ส.อ.ท   ประจำปี 2020 ภายใต้หัวข้อ “Renewable Energy ในยุค New Normal” ในหัวข้อ “Waste or Wealth” และหัวข้อ “Solar +Wind และ Energy StorageSystem บน  Smart Grid is New Normal” ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 

งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของพลังงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านพลังงานจากผู้มีประสบการณ์ ให้กับผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานโลก และแนวโน้นด้านพลังงานภายในประเทศ