ผู้บริหาร ICBC ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

Back to top button