งานสัมมนา The Dutch Waste Management and Circular Mission

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562  คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมกล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เนื่องในงานสัมมนา The Dutch Waste Management and Circular Mission จัดโดย Netherland Enterprise Agency ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

งานดังกล่าวมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนร่วมกันนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะ  ซึ่งเป็นที่สนใจของนักธุรกิจ อาจารย์ และหน่วยงานรัฐของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

Back to top button