กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

25 กันยายน 2562

23 กันยายน 2562  คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม งานสัมมนาและวิพากษ์ (ร่าง) สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ร่วมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผอ.สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนเอกชนชั้นนำ ทั้งนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย  และบุคคลทั่วไป  เข้าร่วมงานดังกล่าว  

โดยตั้งเป้าว่า ปี 2040 จะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ PM 2.5 จากการคมนาคม  และการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายยานยนต์   ที่ปลดปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ ได้ 100 %  ของจำนวนรถใหม่ที่มีการจำหน่ายในประเทศ  รวมถึงมุ่งพัฒนา Aotonomus, Connected, Electrie, Shared Vehicles (ACES) อีกด้วย