คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เข้าพบและหารือกับ คุณกวิน ทังสุพานิช

คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการ กระทรวงพลังงาน อาทิเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) เข้าพบและหารือกับ คุณกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อวางกรอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ตึก ENCO B ชั้น 25 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

Back to top button