กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

1 กันยายน 2563

กลุ่มพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน และ รองประธานและกรรมการ กลุ่มพลังงานฯได้เข้าพบท่านเสมอใจ  ศุขสุเมฆ  ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (กกพ.)

เพื่อหารือนโยบายทางด้านพลังงานโดยทางกลุ่มได้ให้ข้อมูล ที่ทางภาคเอกชน ให้ความสำคัญ และปัญหาที่ติดค้างในด้านนโยบาย และกลุ่มยังได้นำเสนอ RE White Paper ที่จะตีพิมพ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ให้ได้รับทราบถึงแนวคิดและแนวทางของภาคเอกชน

อีกทั้งรวมถึงนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น pm2.5 ที่เกิดสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยกล่าวถึง ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาฯ เหล่านี้แต่ การบูรณาการและ นโยบายยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิด จึงอยากพิจารณาเรื่องนี้ด้วย

และยังมีการพูดถึงความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรม และการบริโภคไฟฟ้า ร่วมกันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือหรือ MOU ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน