กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

27 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท พร้อมสมาชิกกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน หารือความร่วมมือด้าน Renewable โดยได้รับเกียรติ จาก อดีต สส. พรรครัฐบาลเยอรมัน มีประเด็นหารือ อาทิเช่น ความเป็นไปได้ในการทำ wood pellet จาก หญ้าเนเปียร์ กรณีส่งไปยุโรป, Torrefied biomass pellets to Europe และ เชื้อเพลิงชีวมวล ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท