คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณกิลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

วันศุกร์ที 16 สิงหาคม 2562 คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณกิลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานทดแทน เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี กระทรวงพลังงาน

มีประเด็นหารืออาทิเช่น สรุปแผน PDP 2018, ร่างแผน AEDP 2018 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกวิน ทังสุพานิช เลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน, คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

Back to top button