คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน นำกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 น. คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน นำกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ชั้น 19 อาคารจตุรัสจามจุรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือแนวทางการพัฒนากิจการพลังงานฯ พร้อมเสนอข้อมูลการทำ Private PPA, การติดตั้ง ESS และ Third Party Access สายส่งในพื้นที่ที่มีต้นทุนสูง (รายละเอียดจะนำเสนอในการประชุมกลุ่มฯ ต่อไป)

Back to top button