กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

5 กันยายน 2561

คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา “ทิศทางพลังงานไทย ทิศทางพลังงงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จากสถาบันชั้นนำของประเทศ โดยทุกฝ่ายเห็นว่า แผนพีดีพีที่จะจัดทำขึ้นใหม่ ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักอยู่ในแผน เน้นการกระจายในทุกภาคของประเทศ ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว