คุณสุวัฒน์​ กมลพนัส พร้อมด้วยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ร่วมศึกษาดูงาน ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

Back to top button