คุณสุวัฒน์​ กมลพนัส พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ พลังงานฯ นำคณะผู้บริหาร E.ON Climate & Renewables

Back to top button