กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัท Informa Market จำกัด โดยคุณสรรชาย นุ่มบุญนำ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ในการได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน