คณะกรรมการกลุ่มฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณจุฬาภรณ์ แก้วยอด

วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 น. คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วย ที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุ่มฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณจุฬาภรณ์ แก้วยอด (ภรรยาคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช) ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Back to top button