คณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,200 ชิ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,200 ชิ้น และสติกเกอร์สี เพื่อใช้ในการคัดกรองอุณหภูมิ จำนวน 1 ล้านดวง  ให้กับ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ

Back to top button