กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,200 ชิ้น และสติกเกอร์สี เพื่อใช้ในการคัดกรองอุณหภูมิ จำนวน 1 ล้านดวง  ให้กับ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ