คณะกรรมการกลุ่มฯ พลังงานทดแทน ส.อ.ท. ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็น และรับทราบข้อแนะนำเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Back to top button