กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 พฤษภาคม 2563

กระทรวงพลังงาน หารือร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือ 32 กลุ่มอุตสาหกรรม บรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทำความต้องการในตลาดวูบ ฉุดผลประกอบการทรุดกว่า 70%

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องกรณีที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่อง ค่าไฟฟ้าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ส่งรายละเอียดข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการพลังงานเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากปริมาณการผลิตคำสั่งซื้อและผลประกอบการลดลงกว่า 70% และมีภาระแบกรับค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  

  1. โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอเสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ 32 กลุ่มอุตสาหกรรม เพิ่มเติมจากมาตรการที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ ขอให้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ 70% (Demand Charge) ออกไปจนถึงสิ้นปี 63 แก่ผู้ประกอบการประเภทที่ 3-7 จากเดิมที่กำหนดมาตรการช่วยเหลือเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 63)  
  2. เห็นด้วยกับความช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงานเรื่องการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าภาคประชาชน แต่ขอให้พิจารณาเรื่องเงินที่ช่วยเหลือดังกล่าวต้องไม่นำไปกระทบค่า FT ในอนาคต โดยเสนอให้ หักเงินช่วยเหลือส่วนนี้จากรายได้ของการไฟฟ้าแทนที่นำส่งกระทวงการคลัง
  3. เรื่องการคำนวนค่าFTเสนอให้มีการประเมินด้วยวิธีการที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ 3 Month Moving Average และเทียบเป็นรายไตรมาส  

ทั้งนี้ 32 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม,ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์,เครื่องสำอาง,สิ่งทอ,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง รองเท้า,อัญมณีและเครื่องประดับ ,เหล็ก,ปูนซีเมนต์ หลังคาและอุปกรณ์ แกรนิตและหินอ่อน แก้วและกระจก เซรามิค,โรงเลื่อยและโรงอบไม้ ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น เฟอร์นิเจอร์ ,เครื่องจักรกลและโลหะการ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก หล่อโลหะ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,สมุนไพร,น้ำมันปาล์ม ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน ,หัตถกรรมสร้างสรรค์ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ

  “สำหรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอหารือกับ ทางกระทรวงพลังงานนั้น ในเรื่อง Demand Charge ทางกกพ.ได้ดำเนินการแล้วโดยจะเร่งออกประกาศเพื่อทราบ ในสัปดาห์หน้า ส่วนในเรื่องค่าFT และเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานจะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”นายสนธิรัตน์ กล่าว

Source : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย