กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

16 ตุลาคม 2562

10 -14 ตุลาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะดูงานโดย คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน และ สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มฯ พร้อมกันนี้ คณะได้รับเกียรติ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงหารือโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนด้านต่างๆ ด้วย