กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 กันยายน 2563

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ informa market ร่วมกันจัดงานเสวนา “AEDP ภาคประชาชน” นำทีมโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช )  และคณะกรรมการกลุ่มฯ  

ภายในงานสัมมนา มีการนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ Prosumer ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร