กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

28 มกราคม 2564

Shell มีแผนเปลี่ยนเป็นองค์กรไร้มลพิษ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ล่าสุดบริษัทเดินหน้านโยบายนี้ด้วยการควบรวมกิจการ Ubitricity ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร

Shell กับการรุกตลาดสถานีชาร์จ

Royal Dutch Shell แจ้งว่า บริษัทได้ควบรวมกิจการของ Ubitricity ทั้งหมด โดยการเจรจาจะเสร็จสิ้นภายในปี 2021 ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพราะก่อนหน้านี้บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ปี 2018 Shell ได้ควบรวมกิจการ NewMotion ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มยุโรป ส่วนปี 2018 บริษัทลงทุน 70 ล้านดอลลลาร์สหรัฐเพื่อควบรวมกิจการ Sonnen ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2019 บริษัทควบรวมกิจการ Grennlots ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกราย

อย่างไรก็ตามการควบรวมกิจการ Ubitricity นั้นทาง Shell ไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องมูลค่า แต่การได้ Ubitricity ทำให้ Shell เพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มี 1,000 แห่งในสถานีบริการน้ำมัน 430 แห่งอัตโนมัติ และต่อยอดนโยบาย Net Zero ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ด้าน Ubitricity เป็นผู้นำในธุรกิจสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยจำนวนสถานี 2,700 แห่งในสหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วน 13.1% ของสหราชอาณาจักร เหนือกว่า BP Pulse ที่มีส่วนแบ่ง 12% และ Tesla Supercharge ที่มี 2.9%

สรุป

กลายเป็นอีกหมากสำคัญของผู้ทำธุรกิจน้ำมันดั้งเดิม เพราะ Shell เริ่มเปิดเกมรุกพลังงานทางเลือก และมันก็เลือกไม่ได้จริงๆ ที่ต้องทำแบบนี้ ผ่านนโยบายของหลากประเทศที่จะห้ามจำหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยในสหราชอาณาจักรเลือกห้ามจำหน่ายตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป

Source : Brand Inside