กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 ธันวาคม 2563

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมกับ Nexif Energy Pte.,Ltd. ซึ่งภายหลังการพัฒนาโครงการ และได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีสัดส่วนการร่วมทุนอยู่ที่ร้อยละ 50:50 ตามลำดับ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกล้ชายฝั่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ในต. Thanh Hai อำเภอ Thanh Phu จังหวัด Ben Tre ในเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-Field) และเจรจาสัญญาหลัก โดยมีกำหนดเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว