กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

16 พฤษภาคม 2564

OPEC Fund’s US$15 million loan to NMB Bank will provide financing for micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) and renewable energy projects. Photo Credit: OPEC Fund/Andreas Habermaier

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund for International Development) ได้ลงนามในข้อตกลงเงินกู้วงเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนธนาคาร NMB Bank Limited ในเนปาล เพื่อใช้จัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) และโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการกู้ยืมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อสถาบันการเงินในเนปาลครั้งแรกของกองทุนโอเปก

ปัจจุบัน ธุรกิจ MSME มีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร NMB (ผู้กู้ประมาณ 4,800 ราย) และธนาคารกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มฐาน MSME นอกจากนี้ NMB ยังเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินระดับชั้นนำสำหรับผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนในเนปาลด้วย ซึ่งพอร์ตด้านพลังงานหมุนเวียนของธนาคารประกอบไปด้วยโครงการด้านพลังน้ำเป็นหลัก (มากกว่า 90% ของโครงการพลังงานหมุนเวียนของธนาคาร) และจำนวนเงินกู้โดยรวมของโครงการพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 17% ของยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด

“อุปทานทางการเงินและความต้องการสินเชื่อของภาค MSME นั้นมีช่องว่างอย่างเห็นได้ชัด” Tareq Alnassar ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการการเงินเพื่อการค้าและภาคเอกชนของกองทุนโอเปก กล่าว “นอกจากนี้ การขาดการเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในปัจจุบัน นับเป็นอุปสรรคในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนในเนปาล

“กองทุนโอเปกรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ NMB เพื่อสนับสนุนภาคส่วนที่สำคัญ” Alnassar กล่าวต่อ “การทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นการดำเนินงานลักษณะนี้ครั้งแรกของเราในเนปาล ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG ข้อที่ 1, 7 และ 8 ในการยุติความยากจน ส่งมอบพลังงานสะอาดและราคาไม่แพง และสนับสนุนการทำงานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

Sunil KC ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NMB Bank กล่าวว่า “การจัดหาเงินทุนจากกองทุนโอเปกจะช่วยให้เราสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงในเนปาลได้ โดยการเสริมสร้างการจ้างงานและการสร้างพลังงานหมุนเวียนที่เนปาลมีศักยภาพอย่างมาก สิ่งนี้จะทำให้เราพึ่งพาการนำเข้าน้อยลงและช่วยให้เราพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนมากขึ้น”

“ความเชื่อของเราในเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่า” หมายความว่า NMB ทำธุรกิจในแนวทางที่ทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการพัฒนามากขึ้น” KC กล่าวเสริม “การทำงานเช่นนี้เป็นไปตามค่านิยมของกองทุนโอเปก และแนวทางที่เรามีร่วมกันนี้เป็นตัวกำหนดความร่วมมือของเรา”

ทั้งนี้ ธนาคาร NMB ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในฐานะธนาคารเพื่อการค้า และขยายธุรกิจไปสู่ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ในปี 2551 หลังจากนั้น ธนาคารได้ควบรวมกิจการกับสถาบันการเงินอีก 4 แห่งในปี 2558 เพื่อสร้างธนาคารสากลแบบปัจจุบัน และธนาคาร NMB เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของเนปาลเมื่อประเมินจากขนาดสินทรัพย์

กองทุนโอเปกสนับสนุนการพัฒนาในเนปาลตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี 2519 โดยทางกองทุนได้มอบเงินทุนแก่เนปาลมากกว่า 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐจวบจนปัจจุบันผ่านการจัดหาเงินทุนจากภาครัฐ

เกี่ยวกับกองทุนโอเปก

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund) เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาที่มีการควบคุมระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่จัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรทำงานร่วมกับพันธมิตรประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั่วโลก กองทุนโอเปกก่อตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกของโอเปกในปี 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างชุมชน และส่งเสริมผู้คน งานของเราเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ MSME) น้ำสะอาด และสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และการศึกษา กองทุนโอเปกได้มอบเงินทุนให้กับโครงการพัฒนามากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ในกว่า 125 ประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 187,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นความจริงสำหรับทุกคน

Source : RYT9