Hard Topic | โมเดลธุรกิจพลังงานแบบไหนทำกำไร #30 ส.ค 18

พูดคุยกับ คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

source : Money Channel Thailand

Back to top button