กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน และ การซื้อ Green Carbon จากบริษัทต่างๆ ที่มีนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ เตรียมความพร้อมกับมาตรการการเก็บภาษีข้ามพรหมแดน (Non Tariff Barrier-NTB) ของสหภาพยุโรป อเมริกา และประเทศต่างๆ ที่มีนโนบาย NTB

คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เป็นประธานคณะทำงาน) จึงจัดทำแบบ Google Form-Supply เพื่อสำรวจปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ Green Carbon

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

เพื่อผลักดันในระดับนโยบายร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป

สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ประธานคณะทำงาน

คลิ้กที่นี่ หรือลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9UscmfYfV2AbHNMwIQICgZaSt-eslH0wGLkr_aaD-KC0FRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628