กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

29 พฤษภาคม 2564

นางศิโรบล บุญถาวร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กร บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการ (M&A) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) กำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในประเทศไต้หวัน โดยคาดจะสามารถปิดดีลได้ในช่วงไตรมาส 2/64 ขณะเดียกวันยังมีการศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จะมุ่งเน้นไปที่โครงการต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันโครงการในประเทศมีข้อจำกัดการขยายโครงการใหม่

ทั้งนี้ บริษัทยังสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไต้หวัน เวียดนาม เมียนมา และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 5,055 เมกะวัตต์ มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 12% โดยตั้งเป้าหมายใน 5 ปีจะเพิ่มเป็น 30% และยังเดินตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มปตท.ที่จะผลักดันจำนวน พลังงานหมุนวียนให้ได้ 8,000 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 10 ปี

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำ synergy value กับบมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) โดยมีเป้าหมายรับรู้มูลค่าการ Synergy ปีนี้ที่ 800 ล้านบาท จากไตรมาส 1/64 มีการรับรู้มูลค่าการ Synergy ที่ 224 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าโครงการโรงงานแบตเตอรี่ Semi-Solid Energy Storage Unit ขนาด 30 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ซึ่งถือเป็นโครงการ Pilot projects คาดว่าจะเดินเครื่องการผลิตได้ช่วงไตรมาส 2/64 และการที่บริษัทเข้าร่วมทุนกับบริษัท Anhui Axxiva New Technology Co.Ltd (AXXIVA) ในจีน ผลิตแบตเตอรี่กำลังการผลิต 1GWh ต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก 24M Technologies Inc. คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 65 ซึ่งขณะนี้บริษัทก็จะมีการศึกษาความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาตลาดรองรับ ทำให้คาดว่าในระยะ 1-3 ปีนี้จะตัดสินใจลงทุนขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทเองเป็น 1 GWh

ด้านโครงการโรงไฟฟ้า Rayong Waste to Energy (WTE) กำลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2/64 ขณะที่โครงการ SPP Replacement เฟส 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า 192 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 300 ตัน คาดว่าเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/65 และหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU (Energy Recovery Unit) กำลังการผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 66

Source : RYT9.com