กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 กรกฎาคม 2563

บอร์ด EP อนุมัติให้บริษัทย่อยในฮ่องกง เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ3 ผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนาม 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท (ลงทุนไม่เกิน 700 ล้านบาท)โดยได้จ่ายงวดแรกไปแล้ว 93 ล้านบาท มีขนาดกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ FIT ที่ 0.085 ดอลลาร์ต่อหน่วย “ยุทธ ชินสุภัคกุล” ประธานกรรมการ ระบุการลงทุนดังกล่าวดันบริษัทฯเติบโตได้ต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่ารายได้ปีนี้โตทะลุเป้ากว่า 30%จากปีก่อน

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัท EPVN W1 (HK) Company Limited (“EPVN W1”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ EP ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการเข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้น โครงการ Huong Linh 3 และ 4 ซึ่งต่างมีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ รวมเป็น 60 เมกะวัตต์ จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทปีละประมาณ 450 ล.บ. กำไรสุทธิ EIRR กว่าร้อยละ 15

“การลงทุนโครงการลมในครั้งนี้ จะเปิดประตูการลงทุนอื่นๆต่อไป และจะช่วยสนับสนุน เพิ่มศักยภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี2563 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,103.73 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต” นาย ยุทธกล่าวในที่สุด