กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

31 กรกฎาคม 2561

อนาคตการเปิดเสรี Solar Rooftop ในประเทศไทยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างต่อธุรกิจไฟฟ้า และมีปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาในการเปิดเสรี Solar Rooftop เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง