คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ให้สัมภาษณ์ รายการ ENERGY FORUM

19 มกราคม 2562 คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ให้สัมภาษณ์ รายการ ENERGY FORUM ช่อง 19 สปริงนิวส์ หัวข้อ สถานการณ์ และโอกาส ก๊าซชีวภาพของประเทศไทย

Back to top button