กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

7 พฤศจิกายน 2563

‘ไฮโดรเจน’แหล่งรายได้รัสเซียปี2578 โดยรัสเซียตั้งเป้าที่จะส่งออกก๊าซไฮโดรเจนปีละ 2 แสนตันภายในปี 2567 ก่อนจะเพิ่มเป็นสิบเท่า ภายในปี 2578

รัสเซียประกาศแผนส่งออกก๊าซไฮโดรเจนมายังภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดย“พาเวล โซโรคิน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานตั้งเป้าส่งออกพลังงานสะอาดประเภทนี้ให้ได้ 2 ล้านตันภายในปี 2578 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับทางการญี่ปุ่นเพื่อจัดส่งก๊าซไฮโดรเจนให้ก่อนเป็นประเทศแรก

โซโรคิน บอกว่าได้มีการหารือเพื่อส่งออกก๊าซไฮโดรเจน2ล้านตันไปญี่ปุ่นและบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น อย่างคาวาซากิ เฮฟวี อินดัสตรีส์และบริษัทญี่ปุ่นรายอื่นๆเพื่อร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยความหวังว่าจะส่งออกก๊าซไฮโดรเจนไปยุโรปและเอเชียภายในปี 2578

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย กล่าวว่า ในตอนนี้ รัสเซียผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ก็ตั้งเป้าที่จะส่งออกก๊าซประเภทนี้ปีละ 2 แสนตันภายในปี 2567 ก่อนจะเพิ่มเป็นสิบเท่า ภายในปี 2578 พร้อมทั้งกล่าวว่า รัสเซียมีศักยภาพที่จะจำหน่ายก๊าซไฮโดรเจน และมีวิธีการผลิตที่แตกต่าง โดยรัสเซียสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้3ประเภทคือ ไฮโดรเจนสีเทาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอาทิ ก๊าซธรรมชาติ ไฮโดรเจนสีน้ำเงินใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่มีเทคโนโลยีจับคาร์บอนเพื่อให้ปล่อยไอเสียในปริมาณต่ำ และไฮโดรเจนสีเขียว ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนต่ำด้วยการใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และรัฐบาลรัสเซีย กำลังพิจารณาที่จะใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตไฮโดรเจนสีเขียว

โซโรคิน บอกว่า ขณะนี้รัสเซียกำลังสกัดไฮโดรเจนออกจากก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุด โดยต้นทุนของการผลิตจะประมาณครึ่งหนึ่งของหนึ่งในสี่ของไฮโดรเจนที่ผลิตโดยกระแสไฟฟ้าและรัสเซียจะเสนอราคาส่งออกที่สามารถแข่งขันได้ โดยโซโรคิน คาดการณ์ว่า ผู้บริโภคจะเลือกใช้ไฮโดรเจนสีน้ำเงินมากกว่าแต่ขณะเดียวกันความต้องการไฮโดรเจนสีเทาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายใหม่ด้านการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของรัฐบาล บริษัทก๊าซพรอม ผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติ โรซาทอม ผู้ผลิตพลังงานปรมาณู รอสเทค กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและรัสเซียน อะคาเดมี ออฟ ไซแอนเซส เริ่มพัฒนาและทำวิจัยด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตและส่งออกก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งบริษัทพลังงานทั้ง4แห่งที่กล่าวมาล้วนเป็นบริษัทของรัฐบาลรัสเซีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย ยังกล่าวถึงประเทศต่างๆในเอเชีย ซึ่งรวมถึง ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ รวมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรป อย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นตลาดเป้าหมายที่มีกำลังซื้อก๊าซประเภทนี้จากรัสเซีย พร้อมทั้งระบุว่า ก๊าซไฮโดรเจนอาจจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น การขนส่ง โรงกลั่นน้ำมัน และการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานเคมีภัณฑ์และโรงงานผลิตปุ๋ย

โซโรคิน ยังย้ำว่า การลดต้นทุนการขนส่งและการขนส่งก๊าซให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยเป็นความท้าทายที่สุดสำหรับรัสเซีย โดยขณะนี้รัสเซีย กำลังพิจารณาส่งก๊าซไฮโดรเจนผ่านท่อส่งก๊าซที่มีอยู่แล้วสำหรับยุโรป และขนส่งก๊าซผ่านทางเรือไปยังญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชีย

ขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ(ไออีเอ)คาดการณ์ว่า ความต้องการก๊าซไฮโดรเจนทั่วโลกจะอยู่ที่ 130 ล้านตันในปี 2583 และ 500 ล้านตันภายในปี 2613 เทียบกับ 71 ล้านตันในปี 2562

แม้ว่า รัสเซียจะเป็นประเทศส่งออกหลักเชื้อเพลิงจากฟอสซิล แต่อเล็กซานเดอร์ โนวัก รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซีย กล่าวไว้เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า รัสเซียกำลังหันมาเน้นด้านการพัฒนาและผลิตก๊าซไฮโดรเจนอย่างจริงจังเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปพึ่งพาพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

พลังงานไฮโดรเจน เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการคาดหมายและยอมรับว่าจะเป็นแหล่งของพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญอย่างมากในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการเผาไหม้กับก๊าซออกซิเจน โดยจะมีเพียงไอน้ำเป็นผลพลอยได้ ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได้ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำให้โลกร้อนขึ้น

การผลิตก๊าซไฮโดรเจน หรือการสกัดไฮโดรเจนให้อยู่ในรูปก๊าซไฮโดรเจนจากสารประกอบที่เป็นวัตถุดิบมีหลายวิธี ได้แก่ สตีมรีฟอร์มเมชัน แก๊สซิฟิเคชัน และพาเชียลออกซิเดชัน ซึ่งทั้ง 3 วิธีต้องอาศัยวัตถุดิบ คือ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และชีวมวล ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน แต่ยังมีกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟ้า และใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ ซึ่งจะไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า

ในกรณีของก๊าซไฮโดรเจนนี้ โซโรคิน ตั้งความหวังอย่างมากว่าในญี่ปุ่นจะมีความต้องการบริโภคก๊าซประเภทนี้ในปริมาณสูง และรัสเซียได้เริ่มหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว รวมทั้งบริษัทญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซชนิดนี้ และคาดหวังว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีร่วมกัน

ด้านโฆษกบริษัทโรซาทอม บอกว่า ตอนนี้บริษัทในเครือ กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและบริษัทคาวาซากิ เฮฟวี อินดัสตรีส์กำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2564 สำหรับโครงการนำร่องด้านการขนส่งก๊าซไฮโดรเจนจากรัสเซียมาญี่ปุ่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียจะทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทการค้าญี่ปุ่น

ขณะที่ตัวแทนบริษัทคาวาซากิ เฮฟวี ยืนยันว่าบริษัทร่วมมือกับหน่วยงานของโรซาทอมในด้านการวิจัย และตลอดสองสามปีที่ผ่านมา คาวาซากิ เฮฟวีลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีไฮโดรเจน อีกทั้งเมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว บริษัทได้ต่อเรือขึ้นมาลำหนึ่งเพื่อใช้ขนส่งไฮโดรเจนเหลวจากออสเตรเลียไปญี่ปุ่น

Source : กรุงเทพธุรกิจ