โรงกำจัดขยะหนองแขม โชว์เทคโนโลยีผ่านดิจิทัล กำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้า

‘ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น’ เปิดโชว์เทคโนโลีโรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านดิจิทัล

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาระบบการเยี่ยมชมโรงกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับขยะแบบครบวงจร ให้สามารถเยี่ยมชมผ่านระบบดิจิตอลได้ ในรูปแบบ 360 องศา ผ่าน CG VR360 ที่ https://lvspspace.com/OHM/ohm1/ หรือสแกน QR Code ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางมือถือได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมโรงงาน เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จริง ผู้ที่สนใจสามารถชมอาคาร บริเวณโดยรอบโรงงาน และเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์เรียนรู้ได้ โดยได้เปิดให้เยี่ยมชมในรูปแบบดิจิตอลแล้วตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบการเยี่ยมชมให้สามารถดูข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ นิทรรศการต้นกำเนิดของขยะ วิวัฒนาการการกำจัดขยะรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถเข้าชมในส่วนต่างๆของโรงงานได้มากขึ้นในปี 2564 

นายเหอ หนิง กล่าวว่า การดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม บริษัทความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-ลDIW) Corporate Social Responsibility Department of Industrial Works: : CSR-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายการดำเนินงานมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากลได้เป็นอย่างดี

Source : กรุงเทพธุรกิจ

Back to top button