กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

22 ธันวาคม 2563

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าคุยภาครัฐพร้อม BOI ระบุพร้อมลงทุนและจัดตั้งศูนย์การผลิตและวิจัยพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย เชื่อมั่นปั้นไทยเป็นฐานการส่งออกรถพวงมาลัยขวา

เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินหน้าลงทุนและพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์โลกาภิวัฒน์ (Globalization) โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและส่งออกรถยนต์พวงมาลัยขวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนการสนับสนุนอันดีจากภาครัฐ ทั้งฝั่งรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

“เกรท วอลล์ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะลงทุนและจัดตั้งศูนย์การผลิตและการวิจัยพัฒนาของบริษัทในประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสร้าง ecosystem เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า” เอลเลียต กล่าว

นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ การจ้างงาน และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันยังเปิดรับฟังเสียงของผู้บริโภคชาวไทย เพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยได้ดีที่สุดอีกด้วย

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบรถยนต์ร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับบุคลากรไทย และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นับเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมได้เป็นอย่างดี

“ทางภาครัฐมีความยินดีและขอบคุณทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่เห็นความสำคัญและเชื่อมั่นในประเทศไทย การเข้ามาลงทุนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะช่วยให้การพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐแข็งแกร่ง ทั้งในด้านการวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย”

Source : MGROnline