กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

17 พฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น และวางเป้าหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้แห่งภูมิภาค 

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น และวางเป้าหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้แห่งภูมิภาค 

แม้สถานการณ์การค้าและการลงทุนปัจจุบันอยู่ในภาวะไม่ปกติ จากวิกฤติโควิด-19 แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Auto Key Insight ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์เผยถึงช่วงเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตรถยนต์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มอีกจำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งหมด 

โดยผู้ยื่นขอรับบการส่งเสริมการลงทุนทั้ง 4 ราย ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ทรัพย์ละออ จำกัด และ บริษัท ทากาโน่ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 22 โครงการ แบ่งเป็น การผลิตรถ HEV 5 โครงการ การผลิตรถ PHEV 6 โครงการ และการผลิตรถ BEV 11 โครงการ

Source : Bangkokbiznews.com